There is no english version of this page

Please choose language for Google translation

Nacionalni naučno-istraživački projekti

  • Konkurentnost privrede Crne Gore - kako biti medju 50 najkonkurentnijih zemalja svijeta (Ministarstvo nauke).
  • Konkurentnost građevinskog sektora u Grnoj Gori – uslovi, mogućnosti i pravci unapređenja (Ministarstvo nauke).