Doc. dr Mijat Jocović

  • Datum rođenja: Bijelo Polje, 05.10.1980
  • Email: mijatj@ac.me
  • Web sajt: http://www.ekonomija.ac.me
  • Telefon: 020 241 609
  • Fax:

Angažovanje na predmetima: