Doc. dr Mirjana Kuljak

  • Datum rođenja: 19.01.1962.
  • Email: mira@ac.me
  • Web sajt:
  • Telefon:
  • Fax:

Angažovanje na predmetima:


CURRICULUM  VITAE

MIRJANA KULJAK

 

Lični podaci

Datum rodjenja: 19.01.1962.

Adresa: Ekonomski fakultet, J. Tomaševića 37, 81 000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: mirjana.kuljak@gmail.com

Mob.tel: + 382 69 070744

Državljanstvo: crnogorsko, hrvatsko/EU

Radno iskustvo

           1989 – Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, docent, oblast poslovne ekonomije

2005 (feb-nov): UNDP, LO Montenegro, glavni ekonomista na Programu Strategija smanjenja siromaštva (PRSP)

2002 (sept) - 2003 (nov): UNDP, LO Montenegro, saradnik na Programu Strategija smanjenja siromaštva (PRSP)

2001 (april) - 2002 (sept): Parlament Crne Gore, poslanik Liberalnog saveza Crne Gore (LSCG)

1987- 1988: Služba društvenog knjigovodstva Crne Gore, Centrala,  Sektor Analize (banke I osiguravajuća društva)

Obrazovanje

2005: doktorat ekonomskih nauka, Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, uza oblast – sistemi korporativnog upravljanja

1995: magisterij ekonomskih nauka, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, uza oblast – mjerenje performansi poslovanja preduzeća

 

1986: diploma studija ekonomije,Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, oblast – turizam

 

Oblasti znanja

Pored specijalističkog znanja iz oblasti poslovne ekonomije, detaljnije poznavanje akademskih, političkih, ekonomskih i socijalnih prilika u Crnoj Gori, značajno poznavanje ekonomske, socijalne i političke situacije i međunarodnih politika na prostoru bivše Jugoslavije i Balkanu, kao i poznavanje principa funkcionisanja UN sistema.

 

Članstva

            2013 - South East Europe Corporate Governance Academic Network (SEE CGAN)

2012 - 2014: Institut za standardizaciju Crne Gore, tehnički kommitet TC 007 – Društvena odgovornost

2012 - 2013: Mreža za društvenu odgovornost (Nacionalni savjet za održivi razvoj Crne Gore)

2003 - Nansen Dialogue Network, Crna Gora

2002 – Naučno društvo ekonomista Jugoslavije, Beograd, Srbija/Jugoslavija

1998 - British Chevening Society, Velika Britanija 

Specijalističke obuke       

1997:  Small Business Management Training Programme, ECPD, Miločer

1995:  ISO 9000 obuka za konsultante/ocjenjivače, Cetinje

1993:  Management Development Programme, Stirling University,Stirling, Škotska, VelikaBritanij 

Stipendije

2013 (March): CEEPUS, gostujući predavač, Ekonomski fakultet Univerziteta U Beogradu, Beograd, Srbija

2008 (June):  CEEPUS, gostujući predavač, Vienna University of Economics and Business  Administration, Beč, Austrija

2007 (May):  CEEPUS, gostujući predavač, University of Shkodra, Skadar,Albanija

2004 (Jan - March): program međuuniverzitetske saradnje, gostujući istraživač, Katz Business School, Pittsburgh University, Pitsburg, SAD                      

1998(Nov) - 1999 (Feb):   British Chevening Scholarship, stipendija za doktorsko istraživanje, Strathclyde University, Glazgov, Škotska, Velika Britanija

Konsultantska i ostale aktivnosti

-       Član Uređivačkog odbora Programskog komiteta OFEL International Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, April, 2014, Dubrovnik, Croatia.

-       Nacionalni ekspert, Varieties of Democracy Project 2013, University of Notre Dame Center for Research Computing, University of Gothenburg Department of Political Science,  Helen Kellogg Institute for International Studies, 2013.

-    Nacionalni konsultant, UNDP Montenegro, projekat Procjena nastanka rizika korupcije u privatizaciji i javnim nabavkama, april, 2011.

-       clan konsultantskog tima na projektima razvoja menadžmenta i restrukturiranja u firmama u raznim djelatnostima (telekomunikacije, gradjevinarstvo, hotelijerstvo, maloprodaja), 1990-tih

Radovi

Oko pedeset objavljenih radova u stručnim časopisima, nekoliko prevedenih knjiga sa engleskog na srpsko-hrvatski jezik iz oblasti poslovanja, ekonomije,  metodologije istraživanja: https://www.researchgate.net/profile/Mirjana_Kuljak/ 

Strani jezici: engleski (IELTS), italijanski

Ostala interesovanja: filozofija, psihologija, sociologija, politika, muzika, ples, sport