Dr Damir Šehović

  • Datum rođenja: Berane, 22.6.1981. godine
  • Email: damirsehovic@yahoo.com
  • Web sajt: http://www.ekonomija.ac.me
  • Telefon: +382 20 241 138
  • Fax: +382 20 244 588

Angažovanje na predmetima: