Dr Julija Cerović Smolović

 • Datum rođenja: Podgorica, 21.07.1982.
 • Email: julija@ac.me
 • Web sajt: http://www.ekonomija.ac.me
 • Telefon:
 • Fax:

Angažovanje na predmetima:


Obrazovanje:

 • • Gimnazija “Niko Rolović” Bar, prirodno-matematički smjer, Diploma Luča (1997-2001) • Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore (2001-2005)- Smjer “Preduzetništvo i preduzetničke finansije“, prosjek 10,00 • Magistarske studije, Ekonomski fakultet Beograd, Univerzitet u Beogradu (2005-2008)- Smjer ''Statistička analiza'', prosjek 10,00 • Doktorske studije, Ekonomski fakultet Podgorica (2008- ) - Prijavljena disertacija na temu «Ekonometrijsko modeliranje rizika na osnovu teorije ekstremnih vrijednosti uz višedimenzionalno uopštenje: primjena na Crnu Goru»

Znanje stranog jezika :

 • Engleski i Francuski jezik, Italijanski (osnovno)

Kretanje u karijeri:

 • Od Novembra 2003. do Jula 2005. je bila asistent u istraživanju u Centru za preduzetništvo i ekonomski razvoj (CEED) u Podgorici, a od septembra 2005. radi kao saradnik u nastavi iz oblasti Kvantitativne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore

Predavačke aktivnosti:

 • Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici angažovana je od septembra 2005. godine kao saradnik na katedri za kvantitativnu ekonomiju – predmeti: Matematika i Statistika, a od 2011. i na predmetu Finansijska matematika. Na Studijama Menadžmenta izvodi vježbe na predmetima: Matematika za biznis i Biznis statistika.

Oblasti naučnog interesovanja :

 • Kvantitativna ekonomija, Finansijska ekonometrija

Učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu:

 • U cilju stručnog usavršavanja, bila je na studijskim boravcima na poslovnoj školi Univerziteta u Londonu (University of Greenwich Business School), na univerzitetu u Pitsburgu (University of Pittsburgh) u SAD i na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Takođe, bila je učesnik na međunarodnim konferencijama, kongresima i simpozijumima.

Učešće u istraživačkim projektima:

 • Projekat Ministarstva nauke 2012. «Konkurentnost građevinskog sektora u Crnoj Gori – uslovi, mogućnosti i pravci unapređenja» Nosilac projekta: Ekonomski fakultet Podgorica Rukovodilac: prof. dr Jasmina Ćetković

Objavljeni radovi:

• «Decentralization and democratization of the education system in countries in transition», sa dr Jasminom Ćetkovic, dr Milošem Kneževićem i Mr Ivanom Vujović, TTEM, ISSN: 1840-1503, Vol.7.No.4 11/12 . 2012.
• «Ekonomterija – zašto je važna za ekonomiste?», sa mr Milenom Lipovinom-Božović, časopis Preduzetnik, broj 8, Ekonomski fakultet Podgorica 2012.
• «Uloga osiguravajućih društava na finansijskom tržištu Crne Gore», sa dr Milijanom Novović, VI Kongres računovođa i revizora Crne Gore, zbornik radova
• «Performances of insurance market in Montenegro in conditions of financial crisis», sa Milijanom Novović i Vladimirom Kašćelanom, Economic Review: Journal of Economics and Business, ISSN 1512-8962, Volume IX, Issue 1
• «Multivarijaciona analiza: osnovne ideje metoda zavisnosti», časopis Preduzetnik, broj 5, Ekonomski fakultet Podgorica, 2011.
• «Primjena faktorske analize na makroekonomskim vremenskim serijama», sa Milenom Lipovinom-Božović, Zbornik radova XXXVII SYM-OP-IS 2010
• «Problemi poslovanja osiguravajućih kompanija u Crnoj Gori», sa Milijanom Novović i Vladimirom Kašćelanom, Zbornik: «Poslovanje osiguravajućih kompanija u uslovima krize»
• «Nelinearna kanonička korelaciona analiza: primjena na makro i finansijskim indikatorima», Zbornik radova II: «Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju», Greenwich University Press, University of Ljubljana – Faculty of Economics, Ekonomski fakultet Podgorica
• «Analiza glavnih komponenata na makroekonomskim indikatorima», sa dr Vladimirom Vasićem, Zbornik radova XXXV SYM-OP-IS 2008, Soko Banja

OBJAVLJENI ČLANCI:

Lipovina, M., Cerović, J., „Theoretical and empirical analysis of outliers treatment in different sample surveys”, Third Balkan Summer School on Survey Methodology, Neum, Bosnia and Hezegovina, 2008 
Cerović, J., «Banking sector», Montenegro Business Outlook (MBO) #12, CEED, Podgorica 2005.
Cerović, J., «Banking sector», Montenegro Business Outlook (MBO) #11, CEED, Podgorica 2005.
Cerović, J., «Privatization and Internal relations», Montenegro Country Report, CEED, Podgorica 2005.

 

Odlikovanja i nagrade:

 • Tokom studija je bila dobitnik više stipendija i nagrađivana je više puta. Među dobijenim nagradama izdvajaju se: plaketa Univerziteta Crne Gore za oblast društvenih nauka 2005. godine, nagrada Opštine Podgorica „19. decembar“ kao najbolji student Ekonomskog fakulteta 2004. godine, nagrada Ekonomskog fakulteta za postignuti uspjeh tokom studiranja, stipendija „10 za 10“ koju tradicionalno dodjeljuje Atlas Mont banka kao i stipendija Univerziteta Crne Gore. U toku studija pohađala je više specijalističkih kurseva, ljetnjih škola i seminara u zemlji i inostranstvu. Posjeduje licencu Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore za obavljanje poslova brokera i dilera, i investicionog menadžera.

Hobi i interesovanja:

 • Putovanja, astrologija, muzika, filmovi

Web sajt: