Dr Milena Lipovina-Božović

 • Datum rođenja: Cetinje, 10.04.1983.
 • Email: milena@ac.me
 • Web sajt: http://www.ekonomija.ac.me
 • Telefon:
 • Fax:

Angažovanje na predmetima:


Obrazovanje:

 • Doktorske studije, Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore; 2008 – 2014
 • Postdiplomske studije, smjer Ekonometrija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2005-2008
 • Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore, dipl. ekonomista (prosječna ocjena 9,95/10), 2001-2005

Znanje stranog jezika :

 • Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom. Posjeduje osnovno znanje iz italijanskog i njemačkog jezika.

Kretanje u karijeri:

 • Tokom studija radila kao istraživač u Centru za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Podgorica (CEED), 2003-2005.
 • Od 2005. godine zaposlena na Ekonomskom fakultetu kao saradnik za oblast „Kvantitativna ekonomija“.
 • U cilju usavršavanja, u proteklom periodu, boravila je na mnogim svjetskim fakultetima, među kojima se izdvajaju:
 • • Univerzitet u Nici (Universite Sophia Antipolis Nice), 2009-2011 (20 mjeseci)
 • • Univerzitet na Griniču (University of Greenwich), London, 2009 (4 mjeseca)
 • • Univerzitet u Pitsburgu, SAD (Katz Business School, University of Pittsburg), 2008 (1 mjesec)
 • • Univerzitet u Ljubljani, Slovenija, Ekonomski fakultet, 2008 (1 mjesec)
 • • Univerzitet u Udinama,Italija, 2005 (3 mjeseca)

Predavačke aktivnosti:

 • Saradnik u nastavi na predmetima:
 • • Matematika (I godina akademskih studija, 2005-)
 • • Statistika (I god akademskih studija, 2005-)
 • • Ekonomska statistika (III god akademskih studija, 2007-)
 • • Makroekonomija za preduzetnike (IV godina akademskih studija, 2007-)
 • • Matematika za biznis (I godina Studija Menadžmenta, 2005-)
 • • Biznis Statistika (I godina Studija Menadžementa, 2005-)

Oblasti naučnog interesovanja :

 • Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu, Makroekonomsko modeliranje i prognoziranje, Primijenjena statistika i ekonometrija

Učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu:

 • (1) International conference on accounting and finance in transition – European and asian experience and public considerations, University of Greenwich, 2009
 • (2) International scientic conference: Economic Policy and Global recession, Faculty of Economics, Belgrade, 2009
 • (3) Međunarodna konferencija „Preduzetnička ekonomija“, Podgorica, Crna Gora, 2007
 • (4) Regional economic forum,Miločer, Crna Gora, 2006

Objavljeni radovi:

Neki od najznačajnijih radova su:

 (1) Lipovina-Božović Milena, Cerović Julija: „Ekonometrija – zašto je važna za ekonomiste? “, Preduzetnik VIII, 2012

(2) Lipovina-Božović Milena, Cerović Julija: „Savremeni trendovi u primijenjenim istraživanjima: metodološki osvrt na ekonometriju panela“, Preduzetnik VII, 2012

(3) Baćović Maja, Lipovina-Božović Milena: „Knowledge accumulation and economic growth“, Faculty of Economics, University of Montenegro and ASECU, 2010

(4) Cerović Julija, Lipovina-Božović Milena: „Primjena faktorske analize na makroekonomskim vremenskim serijama“, Symopis XXXVII, 2012

(5) Lipovina-Božović Milena, Božović Borko: „Foreign direct investment and macroeconomic stability in Montenegro: impact of global financial crisis“, The impact of global recession – EU accession countries, 2009

Odlikovanja i nagrade:

 • (1) Nagrada „19. decembar“ Opštine Podgorica, za najboljeg studenta Ekonomskog fakulteta u školskoj 2004/2005 godini
 • (2) Nagrada „10 za 10“ Atlas fondacije
 • (3) Nagrada za talentovane studente Ministarstva prosvete i nauke Crne Gore, 2006, 2007, 2008

Hobi i interesovanja:

 • Putovanja, knjige i ples.

Web sajt: