Dr Milena Lipovina-Božović

  • Datum rođenja: Cetinje, 10.04.1983.
  • Email: milena@ac.me
  • Web sajt: http://www.ekonomija.ac.me
  • Telefon:
  • Fax:

Angažovanje na predmetima: