Milica Vukčević

  • Datum rođenja: 25.04.1993
  • Email: milica.v@ac.me
  • Web sajt: www.ekonomija.ac.me
  • Telefon: 020241138
  • Fax: 020244588

Angažovanje na predmetima: