Mr Milena Radonjić Konatar

  • Datum rođenja: Podgorica,1987. godine
  • Email: milena.radonjic@live.com
  • Web sajt: http://www.ekonomija.ac.me
  • Telefon: 020/241-138
  • Fax:

Angažovanje na predmetima: