Prof. dr Biljana Rondovic

  • Datum rođenja: 12.07.1974. Prijepolje
  • Email: biljaro@ac.me
  • Web sajt: http://www.ekonomija.ac.me
  • Telefon: 020-241-138
  • Fax:

Angažovanje na predmetima: