Prof. dr Danijela Jaćimović

  • Datum rođenja: Podgorica, 25.03.1972.g.
  • Email: danijelaj@ac.me
  • Web sajt:
  • Telefon:
  • Fax:

Angažovanje na predmetima: