Prof. dr Ljubinko Dedović

  • Datum rođenja: Andrijevica, 23. 03. 1960. god.
  • Email: ljubinkode@hotmail.com
  • Web sajt:
  • Telefon: +382 78113306
  • Fax:

Angažovanje na predmetima: