Prof. dr Saša Popović

  • Datum rođenja: Berane, 30. mart 1966. god.
  • Email: sasa@t-com.me
  • Web sajt: http://www.finansije.net
  • Telefon: +382 78 105 928
  • Fax:

Angažovanje na predmetima: