Prof. dr Slobodan Lakić

  • Datum rođenja: Podgorica, 1968.
  • Email: sasalakic@mail.com
  • Web sajt: http://www.ekonomija.ac.me
  • Telefon:
  • Fax:

Angažovanje na predmetima:


Dr Slobodan Lakić, vanredni professor 

e-mail: sasalakic@mail.com

BIOGRAFIJA

Dr Slobodan Lakić je rođen u Podgorici 1. januara 1968. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon diplomiranja radio je u Službi društvenog knjigovodstva na poslovima ekonomsko-finansijske revizije. Profesionalno je obavljao funkciju Predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti tokom 2002. Izvodi nastavu iz Monetarne ekonomije i Bankarskog menadžmenta na redovnim studijama Ekonomskog fakulteta, Bankarskog menadžmenta na postdiplomskim studijama, Bankarstva na Studijama menadžmenta, kao i Osnova ekonomije na Filološkom fakultetu. 

Uža oblast naučnoistraživačke specijalizacije su monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Analizirao je polit-ekonomske fenomene i u domenu političke ekonomije i medija. Publikovao je 75 naučnih radova, a autor je ili koautor 8 naučnih monografija i udžbenika, kao i dvije hrestomatije. Obavio je više specijalizacija i specijalističkih kurseva u inostranstvu. Učestvovao je na dvadesetak međunarodnih konferencija. Recenzirao je dvije knjige, zbornike i više radova u međunarodnim časopisima. Član je redakcija nekoliko međunarodnih časopisa. Rukovodilac je usmjerenja Bankarstvo na akademskim postdiplomskim studijama. Dr Slobodan Lakić je član Vijeća društvenih nauka Univerziteta.

BIBLIOGRAFIJA

Monografije i udžbenici 

Lakić, S. 2000. Instrumenti monetarne politike u razvijenim tržištnim ekonomijama. 259. str.

Lakić, S. 2006. Instrumentarijum monetarnog menadžmenta. 432. str.

Drašković, V, Lakić, S. i dr. 2010. Globalizacija u ogledalu razvoja, krize i medija. 364. str.

Stojanov, D, Drašković, V, Lakić, S. i Drašković, M. 2014. Makroekonomske teorije i politike u globalnoj ekonomiji. 307. str.

Lakić, S. 2016. Magnituda finansijske destrukcije Politička ekonomija finansija. 289. str.

Lakić, S, Vojinović, M. i Ćetković, J. 2016. Bankarsko poslovanje (1. knjiga). 162. str.

Lakić, S, Vojinović, M. i Ćetković J. 2016. Bankarsko poslovanje (2. knjiga). 214. str.

Grupa autora (Lakić, S.). 2017. Sustainable Development: Crisis or Regulation. 538. str.

 

Odabrani publikovani radovi 

Lakić, S., Drašković, M. 2015. “Implications of Institutional Dispositions of Neoliberalism”, Montenegrin Journal of Economics Vol. 11, No. 2: 113-124.

Lakić, S., Šehović, D., and Drašković, M. 2016. “Relevance of Low Inflation in the States of South Eastern Europe”, Journal of Central Banking Theory and Practice, Vol. 3, No. 1: 41-63.

Lakić, S., Šehović, D., and Ćetković, J. 2016. “An Analysis of the Official Dollarization Regime in Montenegro: Theoretical Approaches and Empirical Evidence”, Journal of International Studies, Vol. 9, No. 2: 48-64.

Ćetković, J., Lakić, S., Knežević, M., Živković, M., and Sazonova, T. 2016. “The Use of Transaction Costs Theory in Interorganizational Design”, MATEC, March.

Tarasova, D., Andreev, K., and Lakić, S. 2016. “The Feasibility of Energy Efficiency Class Improving of a Building from Economic Point”, MATEC, March.

Lakić, S. 2012. “Corporatism as a Totalitaristic Foundation and Practicism“, Montenegrin Journal of Economics Vol. 8, No 2: 275-294.

Lakić, S.  2013. “Concentration in Banking – A Paradigm of Manipulative Control and Power“, Montenegrin Journal of Economics Vol. 9, No 1: 53-62.

Lakić, S. 2015. Efektivnost obaveznih rezervi kao instrumenta monetarnog menadžmenta”, Economics&Economy, Vol. 3, No. 6: 23-50.

Lakić, S. 2014. Magnituda visoko frekventnog trgovanja na tržištu akcija”, Economics&Economy, Vol. 1, No 3: 7-32.

Lakić, S. 2013. Teoretska i praktična održivost Tobinovog poreza”, Economics&Economy, Vol. 1, No 2: 47-60.

Lakić, S., Šehović, D. 2014. Analiza efektivnosti Ponci šeme”, Medijski dijalozi Vol. No. 20: 275-294.

Lakić, S. 2011. Kontrola medija u funkciji inženjeringa intelekta“, Medijski dijalozi Vol. IV, No. 9: 199-224,

Lakić, S., Jaćimović, D. 2014. “Foreign Direct Investments at the Western Balkans in the Crisis Context”, International Thematic Proceedings: Possibilities and Perspectives for Foreign Direct Investments in the Republic Serbia, Belgrade, IIPE (42-61).

Lakić, S.. 2016. Bankarski korporatizam”, Zbornik Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu “Novi vek političke ekonomije”, maj (291-326).

Lakić, S. 2009. Finansijska kriza – debalans rizičnih profila”, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 5, No 9: 33-44.

Lakić, S. 2009. Institucije nove finansijske arhitekture: hedž fondovi”, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 5, No 10: 95-109.

Lakić, S. 2010. Monetarno upravljanje i kontrola u uslovima krize i neizvjesnosti”, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 6, No 11: 35-48.

Lakić, S., A. Živković. 2010. Validnost kvantitativnih modela u finansijskoj industriji u kontekstu finansijske krize”, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 6, No 12: 77-91.

Lakić, S. 2009. Doprinos medija berzanskim efektima”, Medijski dijalozi Vol. 2, No 3: 141-146.

Lakić, S. 2010. Medijski propagandizam Novog svjetskog poretka”, Medijski dijalozi Vol. 3, No 6: 43-66. 

Lakić, S. 2006. Bankarske krize u ekonomijama u razvoju i tranziciji”, Preduzetnička ekonomija, Vol. 12: 46-66.