Studenti-učesnici projekta PRACTing posjetili Međunarodni sajam preduzeća za vježbu

04.05.2017

U periodu od 25.04. do 30.04.2017.godine studenti Ekonomskog fakulteta UCG zajedno sa koordinatorom projekta prof. dr Anom Lalević Filipović i eksternim ekspertom Veliborom Boškovićem imali su prilike da posjete Međunarodni sajam preduzeća za vježbu koji se organizovao u Bugarskoj (Plovdiv). Navedena aktivnost je realizovana u okviru Trening plana PRACTing projekta (pod stavkom 4).

Događaj (http://www.buct.org/) je okupio veliki broj učesnika iz zemalja jugoistočne Evrope i pružio je mogućnost studentima da testiraju svoja znanja koja su u okviru projekta PRACTing u prethodnom periodu generisali kroz projekat virtuelno preduzeće. Zahvaljujući navedenom, studenti su imali mogućnost da se i sami uključe u aktivnosti koje su se odvijale na sajmu, te da kroz komunikaciju kako sa učesnicima tako i sa njihovim liderima razmijene iskustva, upotpune postojeća znanja i nastoje da ista kasnije implementiraju u realnom poslovanju.

Takođe, navedenu posjetu Međunarodnom sajmu, koordinator projekta prof. dr Ana Lalević Filipović i eksterni ekspert, Velibor Bošković su iskoristili tako što su u direktnoj komunikaciji sa učesnicima sajma razmijenili iskustva, učestvovali u postupku same realizacije, kao i sagledali mogućnost unapređenja aktivnosti u daljem postupku implementacije projekta.

Navedena posjeta sajmu u Plovdivu  je skorišćena na način da su i koordinator projekta i eksterni eksperti, kao i studenti bogatiji za jedno novo iskustvo koje će nastojati u narednom periodu da prenesu na buduće učesnike, a što je od velike važnosti za efikasniju implementaciju projekta virtuelnog preduzeća, koji čini značajan dio projekta PRACTing.