Spiskovi studenta po predmetima iz ljetnjeg semestra studijske 2016/2017.

05.05.2017

Spikovi studenata, po predmetima iz ljetnjeg semestra, koji su izmirili cjelokupnu školarinu i stekli pravo da polažu kolokvijume i ispite prijavljene na početku studijske 2016/2017. godine.

Studenti koji su uplatili školarinu za studijsku 2016/2017, a ne nalaze se na spiskovima, treba hitno da se jave studentskoj službi fakulteta.

Svu odgovornost za nepostupanje po ovom obavještenju isključivo snose studenti.

 

folder_openPridruženi fajlovi