Erasmus+ konkurs za razmjenu s Univerzitetom u Madeiri u akademskoj 2016/2017 i 2017/2018

08.05.2017

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Madeiri u akademskoj 2016/2017 i 2017/2018

Više informacija o Konkursu  možete naći na:

http://www.ucg.ac.me/fajlovi/Konkurs%20za%20razmjenu%20akademskog%20osoblja%20sa%20Univerzitetom%20Madeira%20u%20Portugaliji_menad%C5%BEment%20i%20menad%C5%BEment%20u%20kulturi_15.maj%202017.pdf

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Madeiri u akademskoj 2016/2017 i 2017/2018

Više informacija o Konkursu  možete naći na:

http://www.ucg.ac.me/fajlovi/Konkurs%20za%20razmjenu%20akademskog%20osoblja%20sa%20Univerzitetom%20Madeira%20u%20Portugaliji_menad%C5%BEment%20i%20menad%C5%BEment%20u%20kulturi_15.maj%202017.pdf