Smjer Evropske integracije obilježio Dan Evrope

09.05.2017

Studenti smjera Evropske ekonomske integracije na poseban način obilježili su Dan Evrope 9. maj.  Inspirisani vizionarskim idejama o stvaranju Evropske unije koju živimo danas, a  koje su iznosili njeni  kreatori, lideri i ujedinitelji  50'tih i 60'tih godina XX vijeka, izabrani su govori prvih evropskih lidera, vizionara i ujedinitelja, a njihove uloge nakratko su preuzeli studenti.

Polazeći od činjenice da bez njihove energije i motivacije, ne bismo živjeli u sferi mira i stabilnosti, koju EU i Evropa ima danas, promovisane su ideje evropskog ujedinjenja  i njenih osnovnih ciljeva, a to su: mir, stabilnost,  ekonomski prosperitet i evropske (demokratske) vrijednosti.

Studenti su govorili djelove iz govora Vinstona Čerčila, Roberta Šumana, Altiera Spinelija, Konrada Adenauera,Valtera Halštajna i Margarete Tačer. Govore je pratilo kratko pojašnjenje istorijskog konteksta i prikaz biografije govornika.

Kako slavlje i nalaže, na kraju je stigla i „evropska“ torta, sa simbolima EU, Crne Gore i Ekonomskog fakulteta.