Erasmus + konkurs za Univerzitet u Bratislavi

08.06.2017

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru 
Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na 
Univerzitetu u Bratislavi u ljetnjem semestru 2016/2017. godine


Za mobilnost se mogu prijavljivati administrativno i akademsko osoblje 
Ekonomskog fakulteta

 

Opširnije na sledećem linku:

http://www.ucg.ac.me/fajlovi/Konkurs%20za%20razmjenu%20osoblja%20Ekonomskog%20fakulteta%20sa%20Univerzitetom%20u%20Bratislavi_rok%20za%20prijavu_15%20jun%202017.pdf