OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZAVRŠNE GODINE

27.06.2017

Studentima koji na početku studijske 2016/2017 godine nijesu prijavili diplomski rad, a položili su sve ispite do kraja studija, data je 27.06.2017. godine saglasnost Rektorata Univerziteta Crne Gore, da mogu prijaviti i braniti diplomski rad u julu 2017. godine.