OBAVJEŠTENJE

13.09.2016

Zbog sluzbenog odsustva prodekana za medjunarodnu saradnju, prijem studenata u kabinetu za medjunarodnu saradnju nece biti moguc u periodu od 12.-16. septembra .