MOBILITY DAY 2016

26.09.2016

UNIVERZITET CRNE GORE

EKONOMSKI FAKULTET

 

 

MOBILITY DAY 2016

 

Mjesto: Ekonomski fakultet,  Sala Mediteran

Datum: 27.09.2016, (utorak)

Vrijeme: 20-22h

 

PROGRAM

 

20:00 - 20:10   O akademskoj mobilnosti, Prof. dr Saša Popović

                        Prodekan za međunarodnu saradnju EF

20:10 - 20:20   Pozdravna riječ, Prof. dr Maja Baćović

                        Prorektorka za međunarodnu saradnju UCG

muzički prilog

20:25 - 20:45   Iskustva mobilnosti, studenti Ekonomskog fakulteta              

muzički prilog

20:50 - 21:00   Projekti EU saradnje u visokom obrazovanju, g-din Ranko Lazović

                        Nacionalna Erasumus+ kancelarija u Crnoj Gori

21:00 - 21:10   Erasumus plus program mobilnosti, Ana Dragutinović

                        Kancelarija za međunarodnu saradnju UCG-a

21:10 - 21:20   CEEPUS program mobilnosti, Nerisa Redžematović

                         Ministarstvo prosvjete i sporta CG

21:20 - 21:30   Bilateralna saradnja, Lidija Ercegović

                        Ministarstvo prosvjete i sporta CG