Nacionalni Europass centar

21.10.2016

Nacionalnom Europass web portal možete pristupiti na www.europasscrnagora.me gdje možete naći sve potrebne podatke o Europassu, , kao i Vodič kroz Europass.