CEEPUS meeting Zagreb

12.12.2016

Prodekan za međunarodu saradnju Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof. dr Saša Popović učestvovao je u radu seminara CEEPUS AMADEUS mreže akademske mobilnosti, koji je održan u na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 5-6 12. 2016. godine.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjoevropski multilateralni program akademske mobilnosti, koji nudi mogućnost finansiranja raznih oblika mobilnosti studenata i akademskog osoblja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Beču, Univerziteta u Pragu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Rijeci, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Mariboru, AMPEU, Univerziteta Crne Gore, kao i domaćini, predstavnici Sveučilišta u Zagrebu.

Pored toga što je predstavio Univerzitet Crne Gore kao i Ekonomski fakultet, prodekan Popović je prikazao ostvarene rezultate Ekonomskog fakulteta u sprovodjenju akademske mobilnosti u okviru CEEPUS programa, i s predstavnicima univerziteta koji pripadaju CEEPUS mreži razgovorao o aktuelnim problemima i izazovima u dijelu studentske i predavačke mobilnosti. Nakon analize izvještaja o međunarodnoj praksi vezanoj za  akademsku mobilnost, razmatrano je usklađivanje kvota u međunarodnoj saradnji članica CEEPUS programa.

Prodekan Popović imao je niz sastanaka s predstavnicima fakulteta i univerziteta iz Evrope. Razmatrani su oblici saradnje sa Ekonomskim fakultetom i neki od njih su već u procesu realizacije.