Termin konsultacija

01.02.2017

Zbog službenog odsustva prodekana za međunarodnu saradnju, konsultacije u periodu od 30.januara do 3.februara neće biti održane.