Radionice za studente u okviru Dana karijere 2017

29.03.2017

U okviru manifestacije "Dani karijere", 30. marta u "Verde" kompleksu, u Donjoj Gorici odrzaće se radionica pod nazivom "Kreativnost u funkciji savremenog biznisa".

Radionicu će voditi saradnici sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore mr Ivan Radević i mr Vladimir Đurišić

Uloga kreativnosti u svrhu jačanja kvaliteta marketing menadžmenta postaje sve izraženija u savremenom poslovnom okruženju, naročito što poslovni rezultat kompanije umnogome od toga zavisi. 

Radionica će biti podijeljena u dva dijela. Najprije će kreativnost biti posmatrana na nivou preduzeća, a zatim će se akcenat staviti na to kako pojedinac razvojem sopstvene kreativnosti može doprinijeti poslovnom rezultatu firme. Radionicu će pratiti brojne vježbe i primjeri u kojima će učesnici aktivno učestvovati i testirati svoje kreativne potencijale.

Studenti se mogu prijaviti na radionice putem linka: http://www.danikarijere.me/business-workshop-agenda/