Održana radionica - NLP podrška studentima

10.04.2017

U skladu sa sporazumom o saradnji između Ekonomskog fakulteta i NLP Network-a, za studente fakulteta, krajem prosle nedjelje održana je radionica NLP podrška studentima - Pripremi se za svijet rada - Budi brend! Obuku studentima je vodila NLP trener Aleksandra Anđelić,

Svi studenti koji su prepoznali šansu da se izdvoje iz prosjeka i naprave iskorak, na dvodnevnom NLP interaktivnom treningu imali su priliku da unaprijede svoje vještine komunikacije I prezentovanja, nauče da se usklađuju sa različitim tipovima u komunikaciji, izgrade zdravo samopouzdanje zasnovano na svim jakim stranama koje već posjeduju.

U okviru radionice, studenti si prolazili kroz interaktivne I iskustvene vježbe, koje mogu da koriste u praksi i predstave sebe i svoje znanje.

Cilj ovog treninga bio je da se studentima ukaže na prilike i šanse sa kojima se mogu sresti nakon završetka fakulteta i izlaskom na tržište rada.