OKRUGLI STO U OKVIRU PROJEKTA PRACTing

10.04.2017

Kroz program INVO-HERIC koji se finansira sredstvima Svjetske banke, na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore u toku je realizacija projekta PRACTing – Sticanje praktičnih znanja kroz program “Virtuelno Preduzeće” i praksu kroz rad u realnim kompanijama. Program ima za osnovni cilj da studentima Ekonomskog fakulteta UCG pruži bolje generisanje i razradu teorijskih znanja kroz rad u Virtuelnim kompanijama, a takođe je planirao da student jedan broj dana provedu u kroz praksu u realnim kompanijama. PRACTing je projekat kojim Ekonomski fakultet UCG nastavlja svoju dugogodišnju tradiciju u permanentnom oblikovanju nastavnog plana i programa sa ciljem da isti omogući studentima adekvatno pozicioniranje na tržištu rada i odpočinjanje karijere.

Još jedan od ciljeva PRACTing projekta jeste i osnaživanje kreativnog, inovativnog i ukupnog preduzetničkog potencijala kod studenata Ekonomskog fakulteta UCG, sa željom da se madi ljudi ohrabre i osnaže za preduzetnički način razmišljanja ali i djelovanja. S tim u vezi,  okviru aktivnosti projekta planirano je da 11.04.2017.godine sa početkom u 12h u sali 203 bude organizovan okrugli sto. Učesnici na okruglom stolu će biti poslodavci iz Crne Gore, predstavnici akademskog osoblja Univerziteta Crne Gore i studenata, sa ciljem da se na istom otvori konstruktivna debata o značaju sticanja praktičnih znanja studenata tokom studiranja, stanju na tržištu rada i perspektivama koje nas očekuju u bliskoj budućnosti.

Agenda okruglog stola:

Utorak, 11. 04. 2017.godine

Ekonomski fakultet UCG, 12:00 – 15:00, sala 203 (II sprat)           

  • Pozdravni govor: docent dr Mijat Jocović, Prodekan za naučnoistraživački rad i odnos sa biznis zajednicom
  • Uvodni govor: Prof. dr Ana Lalević Filipović, koordinator projekta PRACTing
  • Virtuelno preduzeće – iskustva i izazovi: mr Radivoje Drobnjak (eksterni konsultant projekta PRACTing); Velibor Bošković (eksterni konsultant projekta PRACTing)
  • Predstavnici biznis sektora: prezentacija
  • Diskusija: Izazovi na tržištu radne snage Crne Gore (Moderatori: mr Radivoje Drobnjak & Velibor Bošković)
  • Pitanja
  • Zaključak
  • Koktel