Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2016/2017

18.04.2017

Obavještavaju se studenti da školarina za ljetnji semestar studijske 2016/2017.  mora biti izmirena do 28. aprila 2017. godine.

Spiskovi studenata koji su stekli pravo da polažu kolokvijume i završne ispite, po predmetima iz ljetnjeg semestra, biće istaknuti na sajtu fakulteta 3. maja 2017.god.

Studenti su obavezni dostaviti:
    -  index i
    -  dokaz o uplati,

na šalteru studentske službe od 9 do 13 i od 16 do 18 časova.

Studenti koji ne ispoštuju navode iz ovog saopštenja neće imati pravo polaganja ispita i kolokvijuma iz ljetnjeg semestra koje su prijavili na početku studijske godine. 

Svu odgovornost za nepostupanje po ovom obavještenju isključivo snose studenti.